[SOFT CLOSING] Nedjelja u znaku dinamičnog glazbenog putovanja 'Jazz in One' / Pista & Pazza

Ante Džamarija, Alan Polzer i Hrvoje Radović nastupili su ove nedjelje kao Chibbacha trio izvodeći program 'Jazz in One' u One Suite Hotelu. Okupljeni ljubitelji jazz glazbe 'Pista&Pazza' uživali su u kombinaciji izvrsno izvođenih standarda i pažljivo pripremljenih festivalskih menija.
Večer je tako bila rezervirana za opušteni završetak ili soft closing festivala uz jazz trio glazbenika koji žive i/ili djeluju u Župi dubrovačkoj, a manifestacija 'Župski pjat' zaokružena s još jednim izuzetno atraktivnim glazbenim momentom i večeri za koju se nadamo da će se još ponavljati u različitim varijacijama - baš kao što je i bend iznio raznolikost i dinamičnost jazz standarda svojim dinamičnim nastupom.
Ovaj događaj je bio po svemu lokalni, autohtoni momenat, istodobno glazbenim putovanjem svjetski - prateći nit vodilju misije Festivala koja otvara ponudu Župe dubrovačke prema njenim posjetiteljima. Podsjetimo, Festival je u pet dana svog trajanja u Župi dubrovačkoj predstavio različite ponude, predavače, edukatore, umjetnike... Ali i pomno složenu festivalsku gastro ponudu kroz tradicionalne menije.
- - -
Trajanje Festivala produljeno je za jedan dan predavanjem Vedrana Mezeija u Mlinici obitelji Duper. Predavanje je popunjeno, a predavač planira nastaviti s ovim za Festival ekskluzivno složenim programom. Ovdje potražite više detalja.

- - -
[SOFT CLOSING] Sunday marked by a dynamic musical journey 'Jazz in One'

Ante Džamarija, Alan Polzer, and Hrvoje Radović performed this Sunday as the Chibbacha trio, presenting the program 'Jazz in One' at One Suite Hotel. Jazz music enthusiasts at 'Pista&Pazza' enjoyed a combination of excellently performed standards and carefully curated festival menus.
The evening was reserved for a relaxed conclusion or soft closing of the festival with a jazz trio of musicians who live and/or work in Župa dubrovačka. The 'Župski pjat' festival was thus rounded off with yet another exceptionally attractive musical moment and evening, one we hope will be repeated in various variations - just as the band showcased the diversity and dynamism of jazz standards with their dynamic performance.
This event was entirely local, an authentic moment, yet at the same time a musical journey on a global scale - following the guiding mission of the Festival, which opens up Župa dubrovačka's offerings to its visitors. Remember, over its five days in Župa dubrovačka, the Festival presented various offerings, speakers, educators, artists... But also a carefully curated festival gastronomic offer through traditional menus.
The Festival's duration was extended by one day with Vedran Mezei's lecture at the Duper family Mill this Monday. Mezei plans to continue with this exclusively tailored program for the Festival. Find more details here.

Fotografije Festivala / Photo by: Željka Milić Weddings

info@zupski-pjat.com
Powered by Ipsum
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram