[STORYTELLING /'ŽUPSKI PJAT'] 'Priče iz Mlina' by Vedran Mezei

'Priče iz Mlina' Vedrana Mezeija u mističnoj atmosferi stare mlinice obitelji Duper

Iako 'Župski pjat' nosi 'podnaslov' Festival tradicionalne gastronomije Župe dubrovačke, on je - puno više od toga. U sebe je, kroz ovih nekoliko dana, uključio i radionice, predavanja, modnu reviju i izvrsne predavače. Jedan od njih je Vedran Mezei, s čijim smo storytelling predavanjem pod nazivom 'Priče iz Mlina: Sjaj i bijeda u vrelu života' zaključili ovogodišnje, prvo izdanje našeg malog ali sadržajno bogatog Festivala.
Ovaj događaj održan je u starom mlinu obitelji Duper u Mlinima a autor, storyteller Vedran, događaj je osmislio ekskluzivno za ovu manifestaciju, tematizirajući između ostalom, važnost vode iz Mlina za Republiku, ali i društveno-umjetnički kontekst tog vremena te uspoređujući Republiku s europskim i svjetskim kretanjima. Tako je posjetiteljima je pružen uvid u povijest i kulturnu baštinu Župe dubrovačke kroz neobičan i atmosferičan doživljaj, a veseli čuti kako će Vedran ovu fantastičnu večer, po svoj prilici - i ponavljati.
Ponedjeljak je, uz plamen svijeća i u nesvakidašnji ambijent starog mlina dočarao srednjovjekovnu atmosferu koja prati temu predavanja. Uvodno, Vedran je govorio oo jednoj zanimljivoj odluci Vlade još početkom 14. stoljeća koja se odnosila isključivo na Mline, a storytelling je nastavljen na društvene prilike u tadašnjoj Europi kada se nakon nekoliko stoljeća mračnog doba javlja pokret koji će temeljito promijeniti pogled na život većine stanovnika starog kontinenta. Vedran je ovo 'ekskluzivno', prvo predavanje dodatno oplemenio i prikazom značajnih umjetničkih slika koje nastaju u to doba te kao pravi storyteller istaknuo i priče koje se vežu za ova remek-djela. Ugodno i zanimljivo prvo predavanje o 'vrelu života' Vedran je zaključio razmotrivši utjecaj tih događaja na Dubrovačku Republiku, ali i na vrijeme u kojem danas živimo.
Interes za prvo predavanje bio je toliko snažan da je, svega dvadesetak minuta nakon objave, broj posjetitelja popunjen. Zato Vedran otvara i novi termin večeras, utorak 30. travnja, a možete se prijaviti n a 0953284521. Nadamo se kako će naš storyteller ovakve večeri, u ambijentu stare mlinice, držati i dalje 'živima' te da ćemo u njima uživati još puno puta!

Program prvog festivala 'Župski pjat' sufinancira TZO Župa dubrovačka.

- - -

[STORYTELLING AT 'ŽUPSKI PJAT'] 'Priče iz Mlina' by Vedran Mezei in the mystical atmosphere of the old Duper family mill

 

Although 'Župski pjat' bears the subtitle 'Festival of traditional gastronomy of Župa dubrovačka', it is - much more than that. Over these few days, it has included workshops, lectures, a fashion show, and excellent speakers. One of them is Vedran Mezei, whose storytelling lecture titled 'Priče iz Mlina: Sjaj i bijeda u vrelu života' concluded this year's, the first edition of our small but content-rich Festival.

This event took place in the old Duper family mill in Mlini, and the author, storyteller Vedran, designed the event exclusively for this occasion, addressing, among other things, the importance of water from the mills for the Republic, as well as the socio-artistic context of that time, and comparing the Republic with European and global trends. Thus, visitors were given insight into the history and cultural heritage of Župa dubrovačka through an unusual and atmospheric experience, and it's exciting to hear that Vedran will likely repeat this fantastic evening.

On Monday, amidst candlelight and in the extraordinary ambiance of the old mill, Vedran evoked the medieval atmosphere that accompanies the lecture theme. Initially, Vedran spoke about an interesting decision made by the government at the beginning of the 14th century, which was exclusively related to the mills, and the storytelling continued with the social circumstances in Europe at the time when, after several centuries of the Dark Ages, a movement emerged that would profoundly change the outlook on life for the majority of the inhabitants of the old continent. Vedran further enriched this 'exclusive' first lecture by presenting significant artistic paintings from that era and, as a true storyteller, highlighted the stories associated with these masterpieces. Pleasant and interesting, Vedran concluded the first lecture on the 'heat of life' by considering the impact of these events on the Dubrovnik Republic and on the times in which we live today.

Interest in the first lecture was so strong that, just twenty minutes after the announcement, the number of visitors was filled. Therefore, Vedran is opening a new session tonight, Tuesday, April 30th, and you can sign up at 0953284521. We hope that our storyteller will continue to keep these kinds of evenings alive in the ambiance of the old mill, and that we will enjoy them many more times!

The first 'Župski pjat' festival programme is co-financed by the Župa dubrovačka Tourist Board.

info@zupski-pjat.com
Powered by Ipsum
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram