'Priče iz Mlina' Vedrana Mezeija u mističnoj atmosferi stare mlinice obitelji Duper

Iako 'Župski pjat' nosi 'podnaslov' Festival tradicionalne gastronomije Župe dubrovačke, on je - puno više od toga. U sebe je, kroz ovih nekoliko dana, uključio i radionice, predavanja, modnu reviju i izvrsne predavače. Jedan od njih je Vedran Mezei, s čijim smo storytelling predavanjem pod nazivom 'Priče iz Mlina: Sjaj i bijeda u vrelu života' zaključili ovogodišnje, prvo izdanje našeg malog ali sadržajno bogatog Festivala.
Ovaj događaj održan je u starom mlinu obitelji Duper u Mlinima a autor, storyteller Vedran, događaj je osmislio ekskluzivno za ovu manifestaciju, tematizirajući između ostalom, važnost vode iz Mlina za Republiku, ali i društveno-umjetnički kontekst tog vremena te uspoređujući Republiku s europskim i svjetskim kretanjima. Tako je posjetiteljima je pružen uvid u povijest i kulturnu baštinu Župe dubrovačke kroz neobičan i atmosferičan doživljaj, a veseli čuti kako će Vedran ovu fantastičnu večer, po svoj prilici - i ponavljati.
Ponedjeljak je, uz plamen svijeća i u nesvakidašnji ambijent starog mlina dočarao srednjovjekovnu atmosferu koja prati temu predavanja. Uvodno, Vedran je govorio oo jednoj zanimljivoj odluci Vlade još početkom 14. stoljeća koja se odnosila isključivo na Mline, a storytelling je nastavljen na društvene prilike u tadašnjoj Europi kada se nakon nekoliko stoljeća mračnog doba javlja pokret koji će temeljito promijeniti pogled na život većine stanovnika starog kontinenta. Vedran je ovo 'ekskluzivno', prvo predavanje dodatno oplemenio i prikazom značajnih umjetničkih slika koje nastaju u to doba te kao pravi storyteller istaknuo i priče koje se vežu za ova remek-djela. Ugodno i zanimljivo prvo predavanje o 'vrelu života' Vedran je zaključio razmotrivši utjecaj tih događaja na Dubrovačku Republiku, ali i na vrijeme u kojem danas živimo.
Interes za prvo predavanje bio je toliko snažan da je, svega dvadesetak minuta nakon objave, broj posjetitelja popunjen. Zato Vedran otvara i novi termin večeras, utorak 30. travnja, a možete se prijaviti n a 0953284521. Nadamo se kako će naš storyteller ovakve večeri, u ambijentu stare mlinice, držati i dalje 'živima' te da ćemo u njima uživati još puno puta!

Program prvog festivala 'Župski pjat' sufinancira TZO Župa dubrovačka.

- - -

[STORYTELLING AT 'ŽUPSKI PJAT'] 'Priče iz Mlina' by Vedran Mezei in the mystical atmosphere of the old Duper family mill

 

Although 'Župski pjat' bears the subtitle 'Festival of traditional gastronomy of Župa dubrovačka', it is - much more than that. Over these few days, it has included workshops, lectures, a fashion show, and excellent speakers. One of them is Vedran Mezei, whose storytelling lecture titled 'Priče iz Mlina: Sjaj i bijeda u vrelu života' concluded this year's, the first edition of our small but content-rich Festival.

This event took place in the old Duper family mill in Mlini, and the author, storyteller Vedran, designed the event exclusively for this occasion, addressing, among other things, the importance of water from the mills for the Republic, as well as the socio-artistic context of that time, and comparing the Republic with European and global trends. Thus, visitors were given insight into the history and cultural heritage of Župa dubrovačka through an unusual and atmospheric experience, and it's exciting to hear that Vedran will likely repeat this fantastic evening.

On Monday, amidst candlelight and in the extraordinary ambiance of the old mill, Vedran evoked the medieval atmosphere that accompanies the lecture theme. Initially, Vedran spoke about an interesting decision made by the government at the beginning of the 14th century, which was exclusively related to the mills, and the storytelling continued with the social circumstances in Europe at the time when, after several centuries of the Dark Ages, a movement emerged that would profoundly change the outlook on life for the majority of the inhabitants of the old continent. Vedran further enriched this 'exclusive' first lecture by presenting significant artistic paintings from that era and, as a true storyteller, highlighted the stories associated with these masterpieces. Pleasant and interesting, Vedran concluded the first lecture on the 'heat of life' by considering the impact of these events on the Dubrovnik Republic and on the times in which we live today.

Interest in the first lecture was so strong that, just twenty minutes after the announcement, the number of visitors was filled. Therefore, Vedran is opening a new session tonight, Tuesday, April 30th, and you can sign up at 0953284521. We hope that our storyteller will continue to keep these kinds of evenings alive in the ambiance of the old mill, and that we will enjoy them many more times!

The first 'Župski pjat' festival programme is co-financed by the Župa dubrovačka Tourist Board.

Ante Džamarija, Alan Polzer i Hrvoje Radović nastupili su ove nedjelje kao Chibbacha trio izvodeći program 'Jazz in One' u One Suite Hotelu. Okupljeni ljubitelji jazz glazbe 'Pista&Pazza' uživali su u kombinaciji izvrsno izvođenih standarda i pažljivo pripremljenih festivalskih menija.
Večer je tako bila rezervirana za opušteni završetak ili soft closing festivala uz jazz trio glazbenika koji žive i/ili djeluju u Župi dubrovačkoj, a manifestacija 'Župski pjat' zaokružena s još jednim izuzetno atraktivnim glazbenim momentom i večeri za koju se nadamo da će se još ponavljati u različitim varijacijama - baš kao što je i bend iznio raznolikost i dinamičnost jazz standarda svojim dinamičnim nastupom.
Ovaj događaj je bio po svemu lokalni, autohtoni momenat, istodobno glazbenim putovanjem svjetski - prateći nit vodilju misije Festivala koja otvara ponudu Župe dubrovačke prema njenim posjetiteljima. Podsjetimo, Festival je u pet dana svog trajanja u Župi dubrovačkoj predstavio različite ponude, predavače, edukatore, umjetnike... Ali i pomno složenu festivalsku gastro ponudu kroz tradicionalne menije.
- - -
Trajanje Festivala produljeno je za jedan dan predavanjem Vedrana Mezeija u Mlinici obitelji Duper. Predavanje je popunjeno, a predavač planira nastaviti s ovim za Festival ekskluzivno složenim programom. Ovdje potražite više detalja.

- - -
[SOFT CLOSING] Sunday marked by a dynamic musical journey 'Jazz in One'

Ante Džamarija, Alan Polzer, and Hrvoje Radović performed this Sunday as the Chibbacha trio, presenting the program 'Jazz in One' at One Suite Hotel. Jazz music enthusiasts at 'Pista&Pazza' enjoyed a combination of excellently performed standards and carefully curated festival menus.
The evening was reserved for a relaxed conclusion or soft closing of the festival with a jazz trio of musicians who live and/or work in Župa dubrovačka. The 'Župski pjat' festival was thus rounded off with yet another exceptionally attractive musical moment and evening, one we hope will be repeated in various variations - just as the band showcased the diversity and dynamism of jazz standards with their dynamic performance.
This event was entirely local, an authentic moment, yet at the same time a musical journey on a global scale - following the guiding mission of the Festival, which opens up Župa dubrovačka's offerings to its visitors. Remember, over its five days in Župa dubrovačka, the Festival presented various offerings, speakers, educators, artists... But also a carefully curated festival gastronomic offer through traditional menus.
The Festival's duration was extended by one day with Vedran Mezei's lecture at the Duper family Mill this Monday. Mezei plans to continue with this exclusively tailored program for the Festival. Find more details here.

Fotografije Festivala / Photo by: Željka Milić Weddings

Baštinska modna revija župske nošnje i nakita nazvana ‘Sa regala, iz burala’održana je ove subote, 27. travnja u Hotelu Sheraton Dubrovnik Riviera. Centralni je to događaj ‘Župskog pjata’, prvog festivala gastro tradicije Župe dubrovačke, a oko stotinu posjetitelja upoznalo se s tradicijom i baštinom našeg kraja.

Revija je započela prikazom nošnje za svakodnevne aktivnosti poput odlaska u baštinu i na placu te je nastavljena prikazom svečanih nošnji za svadbu, robe 'za na misu'. Posjetitelji su imali priliku vidjeti Župke i Župljane u različitim varijantama tradicionalne odjeće, pri čemu su posebno impresionirale svadbene nošnje i nakit, ali i naši zlatari. Članovi KUD-a reviju su nadopunili i svakodnevnim predmetima korištenima u životu i radu nekad i sad pa su tako donijeli i košice, dikele, bročice od mlijeka ili prćiju za mladence.
Osim prezentacije nošnji, revija je uključivala i prikaz tradicionalnih plesova poput župske polke, mazurke, dueta, čička i župske poskočice, uz pratnju lijerice.

Kroz ovo događanje, KUD ‘Marko Marojica’ uspješno je predstavio bogatstvo i ljepotu župske tradicije, privlačeći pažnju publike svojim izvanrednim nastupom i prekrasnim nošnjama. KUD je i osnovan, sada već daleke 1976. godine, upravo s ciljem očuvanja i promoviranja bogate tradicije Župe dubrovačke što je s ovom modnom revijom i dodatno naglašeno.

Revijalni dio ‘Sa regala, iz burala’ nastavljen je druženjem naših folkloraša s publikom, zainteresiranom za saznati više o nošnjama i nakitu, kao prava prilika za upoznavanje s bogatom kulturnom baštinom Župe dubrovačke.

Program prvog festivala 'Župski pjat' sufinancira TZO Župa dubrovačka, a tijekom svih dana Festivala možete pogledati dvije izložbe - alati župske kuhinje u Restoranu Flamingo te plakati Župskog karnevala (selekcija) u Bistro Pizzeriji Kapo. Tijekom petka, subote i nedjelje, u Ruzmarin Gastro&Baru emitira se dokumentarac o tradiciji Župe dubrovačke, a svih dana Festivala restorani-sudionici projekta nude tradicionalne župske menije.

- - -

A heritage fashion show of traditional Župa dubrovačka folklore costumes and jewelry, titled 'Sa regala, iz burala' took place this Saturday, April 27th, at the Sheraton Dubrovnik Riviera Hotel. This event was the centerpiece of the 'Župski pjat' festival, the first festival of gastronomic tradition of Župa Dubrovačka. Around hundred visitors acquainted themselves with the tradition and heritage of our region this Saturday.

The show began with the presentation of everyday attire for activities such as going to the fields and the green market, and continued with the display of ceremonial attire for weddings, and clothing for attending mass. Visitors had the opportunity to see men and women from Župa dubrovačka in various traditional costumes, with particular attention drawn to wedding attire and jewelry, as well as our golden traditional folklore costume (zlatari). Members of the Cultural and Artistic Society (KUD) complemented the show with everyday items used in the past and present, such as baskets, spades, milk pitchers, and prčija (gifts) for the newlyweds.

In addition to the presentation of costumes, the fashion show included demonstrations of traditional dances such as the Župa polka, mazurka, duet, čičak, and Župa poskočica, accompanied by the sounds of the lijerica.

Through this event, the Cultural and Artistic Society 'Marko Marojica' successfully showcased the richness and beauty of the Župa Dubrovačka tradition, captivating the audience with their exceptional performance and exquisite costumes. Established in 1976 with the goal of preserving and promoting the rich tradition of Župa dubrovačka, this fashion show further emphasized the society's mission.
Saturday's fashion show concluded with an opportunity for the audience to interact with our folklorists, eager to learn more about the costumes and jewelry, providing a real opportunity to get acquainted with the rich cultural heritage of Župa dubrovačka.

The programme of the first 'Župski pjat' festival is co-financed by the Tourist Board of Župa Dubrovačka, and throughout the festival, two exhibitions are available for viewing - tools of Župa cuisine at the Flamingo Restaurant, and Župa Carnival posters (selection) at the Bistro Pizzeria Kapo.

During Friday, Saturday, and Sunday, a documentary about the tradition of Župa Dubrovačka is being screened at the Ruzmarin Gastro & Bar, and all participating restaurants offer traditional Župa menus throughout the festival.

 

 

Tko više voli povrće, a tko pečeno meso i patate? Saznali smo danas na dječjoj likovnoj radionici 'Jela moje babe', koju je na osunčanoj taraci, livadi Lokala One Suite Hotela vodila naša priznata mlada umjetnica, magistra likovne kulture i likovne umjetnosti Andrea Vukoja Prce.
Djeca su osim umjetničkog, doživjela i edukativni raspon radionice kroz komunikaciju i stručno umjetničko vodstvo akademske umjetnice kroz temu gastro-tradicije te rad na stolnim štafelajima.

Svi mali sudionici bili su izuzetno nestrpljivi čekajući da im se radovi osuše kako bi spremno pozirali i odnijeli svoja remek djela doma! Veseli nas čuti kako se kroz ovo jutro osjetila predivna umjetnička atmosfera u prostoru kao stvorenom za izvođenje umjetnosti - jedva čekamo neku novu radionicu naše Andree!

O voditeljici:
Nakon završetka splitske Akademije, Andrea je intenzivno počela stvarati umjetnička djela inspirirana motivima grada i narodnih nošnji s našeg područja, uz mnoge druge teme i ideje koje uspješno realizira. Osjetivši sve veću želju za približavanjem umjetnosti drugim ljudima razvija iznimne projekte likovnih radionica. Ovoga puta, i sama se vratila djetinjstvu, na likovnoj radionici inspiriranoj gastro-tradicijom.
- - -
['JELA MOJE BABE' / ŽUPSKI PJAT] The children's art workshop held this Saturday @ Lokal!

Who prefers vegetables, and who prefers roasted meat and potatoes? We found out today at the children's art workshop 'Jela moje babe' (My Grandma's Dishes) led by our renowned young artist, master of fine arts and art, Andrea Vukoja Prce, on the sunny terrace of Lokal (One Suite Hotel).

In addition to the artistic experience, children also experienced the educational aspect of the workshop through communication and expert artistic guidance of the academic artist through the theme of gastro-tradition and work on table easels.

All the young participants were a bit impatient, waiting for their works to dry so they could pose proudly and take their masterpieces home! We are delighted to hear how this morning felt with a wonderful artistic atmosphere in the space, perfect for the performance of art - we can hardly wait for another workshop with our Andrea!

About the academic painter Andrea Vukoja Prce:
After completing the Split Academy, Andrea began to create artistic works inspired by the motifs of the city and folk costumes from our region, along with many other themes and ideas that she successfully realizes. Feeling an increasing desire to bring art closer to other people, she has developed exceptional projects of art workshops. This time, she herself returned to her childhood, to an art workshop inspired by gastro-tradition.

Fotografije Festivala / Photo by: Željka Milić Weddings

Drugi dan Festivala, petak 26. travnja, nastavili smo satom kuhanja kod Mikki Kojaković, Australke koja živi i radi u Župi dubrovačkoj već dvadeset godina, kreirajući svoje nadaleko poznate cooking classove za domaće i strance. Mikki's Croatian Kitchen je family-operated business posvećen ponudi domaćih, ručno ubranih i izrađenih hrvatskih proizvoda, a svi sastojci dolaze s lokalnog područja ili su uzgajani direktno na njihovoj farmi. Mikki's Croatian Kitchen promovira ekološke prakse i društvenu odgovornost u pravom smislu te riječi.
Polznici 'cooking classa' uživali su u izradi hrostula 's twistom' - sprevljenima umjesto u ulju, na vrućem zraku, potom se izrađivao 'župski pesto' - s našim tradicijskim biljkama, domći kruh i još pokoji domaći zalogaj, sve u domaćoj, kućnoj atmosferi.

Mikki Kojaković s osobitim je veseljem pristala biti dio Festivala, baš kao i etnolog i voditelj Etnografskog muzeja Dubrovačkih muzeja, Ivica Kipre. U suradnji s Muzejima naš predavač pripremio je predavanje 'Ovo meso pečeno, dočekajmo veselo! (Mesna jela u tradicijskom kalendaru Župe dubrovačke)'.

Ivica Kipre obradio je ulogu i upotrebu mesa u tradicijskoj gastronomiji Župe dubrovačke prateći ciklus godišnjih i životnih običaja u svom detaljnom predavanju. U restoranu Portun, posjetitelji su s pažnjom pratili sve detalje i razlike - specifičnosti tradicijske gastronomije Župe dubrovačke, koje je predavač stavio u suodnos s onima iz Dubrovačkog primorja i Konavala te su tako otkrivane njihove sličnosti i razlike. Poseban naglasak stavljen je na tradicijske mesne prerađevine od svinjskoga mesa te na njihov način pripreme. Kroz izlaganje obrađivala se i pučka terminologija, nazivi, recepti kao i društveno-kulturni kontekst pripreme i konzumacije takvih danas već pomalo zaboravljenih jela.
Program prvog festivala 'Župski pjat' sufinancira TZO Župa dubrovačka, a tijekom svih dana Festivala možete pogledati dvije izložbe - alati župske kuhinje u Restoranu Flamingo te plakati Župskog karnevala (selekcija) u Bistro Pizzeriji Kapo. Tijekom petka, subote i nedjelje, u Ruzmarin Gastro&Baru emitira se dokumentarac o tradiciji Župe dubrovačke, a svih dana Festivala restorani-sudionici projekta nude tradicionalne župske menije.

- - -

The second day of the festival, Friday, April 26th, was marked with a cooking class at Mikki Kojaković's Croatian Kitchen! Mikki, an Australian who has been living and working in Župa dubrovačka for twenty years, has been creating her widely renowned cooking classes for both locals and foreigners. Mikki's Croatian Kitchen is a family-operated business dedicated to offering homemade, hand-picked, and crafted Croatian products, with all ingredients sourced locally or grown directly on their farm. Mikki's Croatian Kitchen promotes ecological practices and social responsibility in the truest sense of the word.

The participants of the cooking class enjoyed making 'hrostule' with a twist - baked instead of fried, then they made 'župski pesto' with our traditional herbs, homemade bread, and a few more homemade bites, all in a cozy, homey atmosphere.

Mikki Kojaković was delighted to be part of the festival, as was ethnologist and director of the Ethnographic Museum of the Dubrovnik Museums, Ivica Kipre. In collaboration with the Museums, our lecturer prepared a lecture titled 'Ovo meso pečeno, dočekajmo veselo! (Meat dishes in the traditional calendar of Župa dubrovačka)'.

Ivica Kipre explored the role and use of meat in the traditional gastronomy of Župa dubrovačka, following the cycle of annual and life customs in his detailed lecture. At the Portun restaurant, visitors carefully followed all the details and differences - the specifics of traditional gastronomy of Župa dubrovačka, which the lecturer compared with those from Dubrovnik's coastal region and Konavle, thus revealing their similarities and differences. Special emphasis was placed on traditional meat products made from pork and their preparation method. The lecture also covered folk terminology, names, recipes, as well as the socio-cultural context of the preparation and consumption of these somewhat forgotten dishes today.

The first 'Župski pjat' festival programme is co-financed by the Župa dubrovačka Tourist Board.

Throughout the festival days, you can visit two exhibitions - tools of Župa dubrovačka's cuisine at the Flamingo Restaurant, and posters from the Župa Carnival (Župski Karnevo - selection) at Bistro Pizzeria Kapo.

During Friday, Saturday, and Sunday, the Ruzmarin Gastro & Bar will be screening a documentary about the tradition of Župa dubrovačka, and all festival days, participating restaurants will offer traditional Župa dubrovačka menus.

Fotografije Festivala / Photo by: Željka Milić Weddings

Festival tradicionalne gastronomije 'Župski pjat' počeo je ovog četvrtka s dva izuzetno zanimljiva programa. Popodne nas je poslužilo lijepim vremenom te su tako svi zainteresirani stigli na Malašticu, Mons Vardiu, kako bi učinili đir vinogradom Vardia Vineyards. Nakon obilaska farme s vinogradom i maslinicima domaćin Ivica Vlašić nas je velikodušno počastio svojim vinom i maslinovim uljem koji proizvodi na njegovom OPG-u, kojeg krase i izvrsne recenzije kako domaćih, tako i posjetitelja naše županije.
Prvi dan Festivala nastavio se nutri-gastro radionicom 'Rogač na kub' u restoranu Ruzmarin Gastro&Bar, koja je ujedinila znanja uzgoja i prerade rogača, njegovog utjecaja na zdravlje te njegovu gastronomsku pripremu.
Na radionici u trajanju od sat i pol svi prisutni upoznali su rogač kroz izuzetno predavanje Mirne Sentić (Mirna Nutrigurman), koja je konceptualno složila izuzetno dinamično predavanje i radionicu '3D dimenzije' ove važne tradicijske namirnice!

- - -

The traditional gastronomy festival 'Župski pjat' started this Thursday with two exceptionally interesting programs. Visitors, blessed with the beautifull sunny weather, gathered at Malaštica, Mons Vardia, to take a walk through the Vardia Vineyards. After touring the vineyard and olive groves, our host Ivica Vlašić generously treated us to his wine and olive oil, produced at his family farm, which is also adorned with excellent reviews from both locals and visitors of our county.

The first day of the Festival continued with the nutri-gastro workshop 'Carob, Cubed' at the Ruzmarin Gastro&Bar restaurant, which united knowledge of carob cultivation and processing, its impact on health, and its gastronomic preparation.

During the workshop, which lasted an hour and a half, all present were introduced to carob through an exceptional lecture by Mirna Sentić (Mirna Nutrigurman), who conceptually organized a dynamic lecture and workshop '3D Dimensions' on this important traditional plant used in Mediterranean cuisine.

Fotografije Festivala / Photo by: Željka Milić Weddings

Kako je nekad bilo živjeti u Župi dubrovačkoj te što je za Župke značilo otići na placu, saznat ćete od petka do nedjelje, kada će se u restoranu Rzumarin u večernjim satima emitirati mini dokumentarac u trajanju od tek nešto više od 11 minuta.

Uz zahvalu RTS i dozvoli emitiranja emisije iz 'Dečije redakcije RTS ', uživajte u dokumentarcu 'Mala prodavačica tikvica' redatelja Vladimira Andrića, iz 1970. godine tijekom petka, subote i nedjelje.

*Film se koristi isključivo kao 'background' tijekom festivalskih večeri, a cilj emitiranja je kroz vizualne medije promovirati tradicionalnu gastronomiju i običaje našeg kraja te pružiti posjetiteljima besplatan doživljaj kulturne raznolikosti života nekad i sad.

Program prvog Župskog pjata podržala je Turistička zajednica Općine Župa dubrovačka, ali i brojni suradnici i volonteri.

- - -
What was like to live in the Župa dubrovačka once, and what going to the green market (placa) meant for the Župa residents? From Friday to Sunday ,a mini-documentary lasting just over 11 minutes will be screened at the Razumarin restaurant during the evening hours.

With many thanks to RTS and permission to broadcast the show from the 'Children's Editorial Board of RTS', enjoy the documentary 'The Little Courgette Seller' directed by Vladimir Andrić, from 1970, during Friday, Saturday, and Sunday.

*The film is used exclusively as background during festival evenings, and the aim of the broadcast is to promote traditional gastronomy and customs of our region through visual media and provide visitors with a free experience of the cultural diversity of life then and now.

The programme of the first Župski pjat festival is supported by the Tourist Board of the Municipality of Župa dubrovačka, as well as numerous collaborators and volunteers.

S ponosom predstavljamo još jedno predavanje u sklopu prvog festivala 'Župski pjat'!

Temeljem dostupne građe, literature i kazivanja autor izlaganja etnolog i viši kustos @dubrovnikmuseums Ivica Kipre povest će nas na izuzetnu gastro povijesnu večer pod nazivom 'OVO MESO PEČENO, PRIČEKAJMO VESELO!' (Mesna jela u tradicijskom kalendaru Župe dubrovačke).

Predavanje će se održati u Restoranu Portun u petak, 26. travnja, u 19 sati. Ulaz je slobodan!

Ivica Kipre obrađuje ulogu i upotrebu mesa u tradicijskoj gastronomiji Župe dubrovačke slijedeći ciklus godišnjih i životnih običaja. Kroz izlaganje se obrađuje i pučka terminologija, nazivi, recepti kao i društveno-kulturni kontekst pripreme i konzumacije takvih danas već pomalo zaboravljenih jela. Specičnosti tradicijske gastronomije Župe dubrovačke stavljaju se u suodnos s onima iz Dubrovačkog primorja i Konavala te se na taj način otkrivaju njihove sličnosti i razlike.
*Program je sufinanciran sredstvima TZO Župa dubrovačka i realizira se u suradnji s Dubrovačkim muzejima

- - -

We proudly present another lecture as part of the first 'Župski pjat' festival!

Based on available sources, literature, and oral tradition, the speaker, an ethnologist and senior curator at the Dubrovnik Museums, Ivica Kipre, will take us on an exceptional gastronomic-historical evening titled 'OVO MESO PEČENO, PRIČEKAJMO VESELO!' (Meat dishes in the traditional calendar of the Župa Dubrovnik region).

The lecture will take place at Restaurant Portun on Friday, April 26th, at 7PM. Entrance free!

Based on available sources, literature, and oral tradition lecturer Ivica Kipre explores the role and use of meat in the traditional gastronomy of Župa dubrovačka region, following the cycle of annual and life customs.

The presentation also covers folk terminology, names, recipes, as well as the socio-cultural context of the preparation and consumption of these somewhat forgotten dishes today. The specificities of the traditional gastronomy of the Župa dubrovačka region are compared with those of Dubrovačko Primorje and Konavle, thus revealing their similarities and differences.

The programme is supported by the Tourist Board of the Municipality of Župa Dubrovačka, in cooperation with the Dubrovnik Museums.

*English below*
Strast i ljubav osnovni su sastojci svih jela koje nudi Pista&Pazza One Suite Hotela - a njihovo gastro putovanje puno je više od tek same pripreme namirnica. Zato su, za prvi 'Župski pjat', prionuli na posao i osmislili još jedno putovanje, ono tradicijsko, tek naizgled jednostavno, a zapravo - jelo koje priča sve priče i anegdote župskih trpeza nekad.
Uz to, upravo će One Suite Hotel biti jutarnji dom maloj dječjoj likovnoj radionici koju će na prekrasnoj vanjskoj lokaciji Lokala voditi Andrea Vukoja Prce. U subotu, 27. travnja s početkom u 10 sati će se tradicijska gastro filozofija 'Župskog pjata' nastaviti u likovnoj umjetnosti. U nedjelju pak, 28. travnja od 19 sati, u glazbenoj umjetnosti. Uz finu hranu, svira nam Jazz in One....
Info & Rezervacije: 020 222 000
⏰ 17:00 - 23:00

Rezervacije za dječju likovnu radionicu: 098344951 ili DM @zupski_pjat

Andrea Vukoja - Jela moje babe
Andrea Vukoja - Jela moje babe

- - -
Passion and love are the essential ingredients of all dishes offered by Pista&Pazza at One Suite Hotel - for their culinary journey is much more than just 'food preparation'. That's why, for the first 'Župski pjat' festival, they have set to work and devised another journey, one that is traditional, seemingly simple, yet actually - a dish that tells all the stories and anecdotes of Župa's tables of old.
One Suite Hotel will host a small children's art workshop led by Andrea Vukoja Prce at the beautiful outdoor location of Lokal (Info & Reservations: 098344951). On Saturday, April 27, starting at 10 am, the traditional gastronomic philosophy of 'Župski pjat' will continue in the realm of visual arts. On Sunday, April 28, at 7 pm, it will continue in the realm of music. Alongside fine food, we'll be enchanted by the sounds of Jazz in One...
Info & Reservations: 020 222 000
⏰ 5:00 PM - 11:00 PM

*English below* 

Predavanje pod nazivom: PRIČE IZ MLINA: Sjaj i bijeda u vrelu života održat će se u sklopu festivala Župski pjat 29. travnja 2024. u 20 sati, čime će se Festival produžiti za jedan dan!

Predavač je Vedran Mezei, turistički vodič i autor povijesnog romana Treći ključ.

'Riječ je o tzv. storytelling eventu koji će se biti upriličen u nesvakidašnjem ambijentu starog mlina gdje će se uz plamen svijeća dočarati srednjovjekovna atmosfera koja prati temu predavanja. Uvodno će biti riječi o jednoj zanimljivoj odluci Vlade još početkom 14. stoljeća koja se odnosila isključivo na Mline. Priča se širi na društvene prilike u tadašnjoj Europi kada se nakon nekoliko stoljeća mračnog doba javlja pokret koji će temeljito promijeniti pogled na život većine stanovnika starog kontinenta. Govorit će se o nekim značajnim umjetničkim djelima toga doba kao i zanimljivim pričama vezanim uz njih. Na kraju će se razmotriti utjecaj tih događaja na Dubrovačku Republiku, ali i na vrijeme u kojem danas živimo', ističe Vedran.

"Događaj će se održati u starom mlinu obitelji Duper u Mlinima, nedaleko restorana Flamingo. S obzirom da je predavanje besplatno, a broj mjesta ograničen, zainteresirani broj posjetitelja već je prvoga dana oglašavanja na društvenim mrežama bio dovoljan da popuni prvi termin. Zato smo odlučili organizirati još jedan događaj na istom mjestu u utorak 30. travnja 2024. godine s početkom u 20 sati. Svi zainteresirani mogu se javiti porukom na broj telefona 095/328-4521 kako bi rezervirali svoje mjesto u mlinici. Kao i kod prvog termina, događaj u utorak je besplatan za sve posjetitelje.
Riječ je o tzv. storytelling eventu koji će se biti upriličen u nesvakidašnjem ambijentu starog mlina gdje će se uz plamen svijeća pokušati dočarati srednjovjekovna atmosfera koja prati temu predavanja. Uvodno će biti riječi o jednoj zanimljivoj odluci Vlade još početkom 14. stoljeća koja se odnosila isključivo na Mline. Priča se širi na društvene prilike u tadašnjoj Europi kada se nakon nekoliko stoljeća mračnog doba javlja pokret koji će temeljito promijeniti pogled na život većine stanovnika starog kontinenta. Govorit će se o nekim značajnim umjetničkim djelima toga doba kao i zanimljivim pričama vezanim uz njih. Na kraju će se razmotriti utjecaj tih događaja na Dubrovačku Republiku, ali i na vrijeme u kojem danas živimo."

Događaj će se održati u starom mlinu obitelji Duper u Mlinima, nedaleko restorana Flamingo. Predavanje je besplatno, a broj mjesta ograničen pa se mole zainteresirani da svoj dolazak prethodno najave na broj: 098344951 ili na Instagramu.

Program prvog Župskog pjata podržala je Turistička zajednica Općine Župa dubrovačka, ali i brojni suradnici i volonteri.

Ažurirano: Predavanje 29. travnja je popunjeno, a ono 30. travnja predavač nastavlja izvan programa Festivala.

'Ovaj me događaj baš veseli. Otvorili smo i drugi termin u utorak 30.4. koji još nije do kraja popunjen pa ako nekoga zanima javite mi se porukom da rezerviramo mjesto. Ulaz je slobodan.', naglasio je Vedran. Prijave za utorak na: 0953284521!

PRIČE IZ MLINA: Sjaj i bijeda u vrelu života
PRIČE IZ MLINA: Sjaj i bijeda u vrelu života

- - -

As part of the 'Župski Pjat' festival on April 29, 2024, at 8PM, a lecture titled MLINI TALES: The highs and lows in the heat of life will be held. The speaker is Vedran Mezei, a tour guide and the author of the historical novel 'The Third Key'.

'It's a so-called storytelling event that will take place in the extraordinary setting of an old mill, where the medieval atmosphere that accompanies the lecture's theme will be evoked by candlelight. There will be an introduction about an interesting decision made by the government at the beginning of the 14th century, which was exclusively related to Mlini. The story expands to the social conditions in Europe at that time when, after several centuries of the Dark Ages, a movement emerged that would profoundly change the outlook on life for the majority of the continent's inhabitants. We will discuss some significant artistic works of that period as well as interesting stories related to them. In the end, we will consider the impact of those events on the Dubrovnik Republic, as well as on the time we live in today', Vedran highlighted.

The event will take place at the old mill owned by the Duper family in Mlini, near the Flamingo restaurant. The lecture is free, but the number of seats is limited, so interested individuals are kindly requested to RSVP via +38598344951 or DM @zupski_pjat on Instagram!

The programme of the first Župski pjat festival is supported by the Tourist Board of the Municipality of Župa dubrovačka, The Society of Friends of Dubrovnik Antiquities as well as numerous collaborators and volunteers.

MLINI TALES: The highs and lows in the heat of life
MLINI TALES: The highs and lows in the heat of life
info@zupski-pjat.com
Powered by Ipsum
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram